Representatieve Steekproef en non-respons

MENU
.................................
HOME
Steekproef overzicht
.................................
MARKTONDERZOEK
Wat is marktonderzoek?
Stappen in Marktonderzoek
Kwantitatief marktonderzoek
.................................
STEEKPROEF
Wat is een steekproef?
Steekproef formule
Representatieve steekproef
.................................
SOORTEN STEEKPROEVEN
Aselecte steekproef
Selecte steekproef
.................................
MARKTONDERZOEK BOEKEN
Research methods
Dit is onderzoek
SPSS Survival Manual
.................................
STEEKPROEFGROOTTE
Steekproefcalculator


Representatieve steekproef

Een representatieve steekproef is een steekproef waarbij de groep mensen die jij geselecteerd hebt, daadwerkelijk iets zegt over de gehele populatie. Anders geformuleerd, wil je dat de steekproef een goede indicatie geeft van de aard van de populatie dan is het van belang dat de steekproef representatief van aard is. Of een steekproef daadwerkelijk representatief is, is afhankelijk van de wijze waarop je de mensen hebt geselecteerd die aan jouw studie hebben deelgenomen. Hierbij is het niet zo dat deelname gelijk staat aan het invullen van een vragenlijst, maar aan het ontvangen van een vragenlijst. Er is altijd een bepaald percentage van de respondenten dat niet reageert op het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Dit issue is bekend als het begrip non-respons. 


Non-respons

Non-respons ontstaat doordat mensen die door jou benaderd worden, weigeren om mee te werken aan het onderzoek. Het probleem is dat er sprake kan zijn van selectieve non-respons. Dit bekent dat de mensen die weigeren deel te nemen aan het onderzoek andere resultaten zouden geven dan de mensen die wel meewerken aan het onderzoek. In zo'n geval ontstaat het gevaar dat de steekproef niet representatief is voor de populatie. Echter, gezien het feit dat je de antwoorden van diegenen die niet geantwoord hebben niet weet, is het effect van non-respons moeilijk vast te stellen.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u hiermee akkoord gaat. Meer informatie
- Sitemap - © Steekproefcalculator.com